Category

SUGAR
COLDDRINK
Shubh Soyabin Oil 1 ltr Box
BIRYANI King RICE 30kg
Loose Hirve Moong 10kg
OIL POUCH & TIN
SHABUDANA
GUL
BASMATI RICE
Daliya Bhajaki Dal
Radheshyam Maka Poha
Harsh Dubar Indrayani Rice 10kg
Dubar 30kg
Wheel Soup Box
Soya Wadi 20kg
Sprite 250ml
Makkhan Malai Gahu 30kg
Broken Rice 26kg
Chandtara Kolam 26Kg
Star Plus Gahu 30kg
Chawali 30kg
RICE
PALM OIL
RAI OIL
Amreen Basmati Rice 30kg
Harsh Tibar Indrayani Rice 10kg
Sting Caret
Whatsapp Gahu 30kg
Kori Moongdal 30kg
Thumsup 250ml
Sprite 600ml
Maza 600ML
Vatana 5kg
SUNNY S.F TIN 15KG
WHEAT
BAJARI
MASALA
GOTA KHOBARE
SAMRAT BESAN 10KG
Aakkha Masur 30kg
puree 15kg Tin
Rin Soup Box
Harbharadal 30kg
Vijay Steam Kani 26kg
Loose Matki 10kg
JAWARI
Aakha Masoor 30kg
MINERAL WATER
NARAL
Gavran Harbhara
Thumsup 600ML
SALT
SHENGDANA
Hello Bureq Broken Basmati Rice 10kg
PULSES
CHAKKI AATA
BHAGAR
BESAN
RAWA & MAIDA
POHA

Top